<< Moravský rybářský svaz, Z.S. - Pobočný spolek Tišnov Vás vítá na svých internetových stránkách www.mrs-tisnov.cz >><< Seznamte se s činností organizace >><< Budete pravidelně informováni o AKTUALITÁCH >>

Pobočný spolek Tišnov

Činnost organizace

 
Členství
Vysazování ryb
Školení nových členů
Akce
 

   Ryby - atlasy, testy


Atlas ryb
Testy znalostí
 

   Dokumentace


Kronika

Fotogalerie
 

   Ke stažení, odkazy


Ke stažení
Oběžník

Odkazy
 

   Kontakty

MRS PS Tišnov
Wágnerova 1541
66601 Tišnov
IČO 00546909

E-mail: rybaritisnov@seznam.cz

   Partneři

Oficiální stránky Moravského
                  rybářského svazu, o.s.

Oficiální stránky města
                  Tišnova

POBOČNÝ SPOLEK tišnov

Spuštění těchto stránek : říjen 2012

Jakékoliv dotazy směřujte na: mrs-tisnov@seznam.cz ODKAZY


Odkazy na jiné stránky
   
Moravský rybářský svaz

 

   

Stavy a průtoky na našich řekách Radarové informace o srážkách 

   
Rybářské uzly - animované    

 

   
Seznamy rybářských revírů mimopstruhových    

 

   
Seznamy rybářských revírů pstruhových    

 

   

Legislativa  
   
Interní předpisy a směrnice MRS, o.s. - ŘÁDY A STANOVY

 

   

Zákon č. 99/2004 Sb., O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) Zákon č. 99/2004 Sb., O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 

 

   

Vyhláška 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb., O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

 

   

Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách)

 

   

Zákon č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny

 

   
Vyhláška 395/1992 Sb., k provedení zákona O ochraně přírody a krajiny

 

   
Zákon č. 115/2000 Sb., O poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 

 

   
 

 

   

 

   
 

Veškeré informace uvedené na těchto internetových stránkách jsou plně v souladu s činností pobočného spolku Tišnov.
Zveřejnění těchto informací je vždy odsouhlaseno členy výboru.
Informace podléhají vyhlášce GDPR dle nařízení EU.

mrs-tisnov@seznam.cz   ©  2012